Werken op een schip

Leren en werken
in de binnenvaart

Wij leiden je op

Feit is dat er in de binnenvaart een groot tekort is aan gekwalificeerde mensen. Exho steekt sinds haar oprichting al veel energie in het oplossen van dat probleem. Om de nieuwe generatie aanpakkers aan boord te halen werken wij samen met diverse partijen en stippelen we voor elke doelgroep een maatwerk route uit.

Zet vaart achter je carrière

Samen met diverse gemeenten, UWV en Defensie hebben we leer/werktrajecten voor de binnenvaart opgezet. Deelnemers behouden tijdens de verkorte praktijkopleiding Matroos Binnenvaart het recht op salaris/uitkering. De opleidingskosten worden voor hen betaald. Je investeert als klant vooral tijd en betaalt een kleine vergoeding voor de begeleiding tijdens het traject. Dit onder het motto: “Zet vaart achter je carrière”.

Examens matroos en schipper

Voorheen werden alle praktijkexamens in de binnenvaart afgenomen in Harlingen. Sinds november 2020 biedt Exho in samenwerking met Edumar Vaaropleidingen en NOVA-College de mogelijkheid om ook in het Zuiden van Nederland, in Krimpen aan den IJssel, examens af te leggen. Met 4 examinatoren in eigen dienst kunnen we snel schakelen en flexibel plannen. Gemiddeld nemen we met veel plezier 3 tot 4 dagen per maand examens af.

Onze opleidingen

We selecteren aan de voorkant op de ambitie om het tot kapitein te schoppen. Een kapitein is eindverantwoordelijk voor het schip, haar bemanning en bedrijfsvoering volgens de milieu- en veiligheidsvoorschriften. Hij/zij moet leiding kunnen geven en een helikopterview hebben.

Dat leer je deels in boeken, maar voornamelijk in de praktijk en dat laatste is precies waar we bij Exho veel tijd en energie in steken. Het is niet voor iedereen haalbaar om kapitein te worden, maar met gemotiveerde matrozen en stuurmannen zijn we uiteindelijk net zo content.